Publikace Výroba šablóny – Technické základy

Nové aktuální odborné příručky a učebnice pro oblasti jednotlivých analogových tiskových technologií se v současné době objevují jen velice sporadicky. Hlavním důvodem je zejména skutečnost, že počet pracovníků z praxe a studentů odborných škol je relativně velice omezený.

Proto je třeba velice ocenit iniciativu Slovenského zväzu sietotlačiarov a digitálnych tlačiarov, který v roce 2012 vydal s podporou mezinárodní asociace FESPA publikaci s názvem Výroba šablóny – Technické základy, která je schopna, díky velice podrobnému a fundovanému zpracování problematiky výroby sítotiskových šablon, plnit funkci odborné příručky a učebnice současně.výroba šablony

Jedná se o překlad původního anglického vydání publikace „Stencil making, Technical fundamentals“ autora André M. Peyskense, který patří mezi přední světové odborníky pro oblast šablonových systém? pro sítotisk. Vystudoval grafiku a technologii tisku v Belgii a Anglii a po ukončení studia se více než 30 let na různých manažerských pozicích zabýval tiskem a příbuznými odvětvími. Pracoval ve společnosti SaatiPrint, kde se mimo jiné zabýval výrobou sítotiskových tkanin s vysokou jemností, a působil také v mezinárodní společnosti specializované na výrobu světlocitlivých materiálů pro sítotisk.


V publikaci Výroba šablóny – Technické základy je na celkem 222 stranách problematika výroby sítotiskových šablon popsána velice podrobně. Textová část je rozčleněna do 12 kapitol. První z nich je věnována sítotiskovým tkaninám a jejich vlastnostem, tedy hustotě síta, průměru vláken, velikostem otvorů síta, struktuře vazby, atd. Ve druhé kapitole se autor zabývá rámy na výrobu šablon, jejich správným výběrem, přípravou a čištěním, ve třetí zařízeními na napínání sít, jejich druhy a výběrem správného typu, ve čtvrté napínáním sítotiskové tkaniny, tedy co je její správné napětí, jako ho měřit a kontrolovat, a v páté kapitole poskytuje čtenářům praktické rady pro správnou manipulaci s tkaninou při napínání síta.

Obsahem šesté kapitoly je příprava sítotiskové tkaniny, její čištění a odmašťování včetně přípravků doporučených na jejich provádění. Sedmá kapitola je už věnována samotné výrobě sítotiskové šablony. Popsány jsou v ní šablonové systémy, druhy světlocitlivých emulzí a jejich vlastnosti a ovrstvování sít. Osmá kapitola obsahuje popis osvitu fotošablon a devátá je věnována rastrovému tisku. Speciální produkty pro výrobu sítotiskových šablon z produkce společnosti SaatiPrint jsou potom obsahem kapitoly desáté.

Následuje kapitola věnovaná sítotiskovým těrkám, výběru jejich správného typu, měření tvrdosti, ostření, nastavení pro tisk a údržbě. A konečně závěrečná kapitola publikace Výroba šablóny – Technické základy obsahuje návody na řešení problémů, výkladový slovník a převodové tabulky.

Texty jednotlivých kapitol jsou doprovázeny množstvím názorných schémat, grafů a ilustrací usnadňujících jejich pochopení.

Vzhledem k velice podrobnému a vyčerpávajícímu popisu dané problematiky, který publikace Výroba šablóny – Technické základy obsahuje, je jasné, že může být velice užitečnou a praktickou pomůckou jak pro pracovníky využívající klasickou sítotiskovou technologii při své praktické činnosti, tak i vítaným zdrojem informací a vědomostí pro studenty odborných oborových škol a další zájemce o sítotisk.

-di-