VŘR ASDČR (dříve SSČR) ve spolupráci se Slovenským zväzom sieťotlačiarov a digitálnych tlačiarov (dříve SZSR) a mezinárodní organizací FESPA pořádá ve dnech 26. 9. - 29. 9. 2013 pracovní seminář,

na kterém se budeme zabývat serigrafií. Pod vedením zkušených odborníků se seznámíme s různými postupy při tvorbě grafiky za použití technologie sítotisku. 

7366Čtyřdenní setkání se uskuteční v grafických dílnách SUŠ grafické a VOŠ grafické Jihlava. Tradičně začne ve čtvrtek před polednem přednáškou JUDr. Machurka na téma – serigrafie v chalupč grafické školy ve Vysoké u Jihlavy, kde budeme také ubytováni. Po obědě se přesuneme do školních atelierů, kde bude následovat praktická část, vlastní tvorba grafik, která je plánována do nedělního odpoledne. Předpokládáme, že každý účastník vytvoří dvě serigrafie v nákladu 30 ks, ze kterých vytvoříme soubory, které si účastníci odvezou domů.

Grafiky, které během setkání vzniknou, budou mimo jiné vystavovány během akcí sítotiskového svazu – předpokládá se jejich eventuální prezentace na mezinárodní výstavě FESPA.

Informace o cenách a přihláška na www.sitotisk-serigrafie.cz