Pohlad na 5. Serigrafické workshopy v Jihlave 2011 netradične a trochu inak.

Serigrafické  workshopy, ktoré pravidelne organizuje Sítotiskový svaz ČR v spolupráci so SZSR a s podporou FESPA možno zaradiť k tým akciám, ktoré majú svoje stabilné miesto v kalendári našich spoločných aktivít.

Na tohtoročnom, v poradí už piatom stretnutí študentov a milovníkov serigrafie, ktoré sa konalo 29. septembra až 2. októbra 2011 v priestoroch Strednej umeleckej školy grafickej v Jihlave, sa zúčastnili aj štyria zástupcovia zo Slovenska. Škola spolu s Galériou Jána Šmoka sídli v citlivo zrekonštruovanej starej historickej budove. Tieto priestory samotné podporujú tvorivú atmosféru a nabádajú k experimentovaniu.

8304Účastníci stretnutia si počas štyroch dní vyskúšali rôzne umelecké postupy, dominantnou technikou však bola „á la prima“ – šablóna pripravovaná postupne priamo na site. Organizátori workshopov zámerne neurčili spoločnú zjednocujúcu tému, aby bol otvorený široký priestor pre tvorivosť a hladanie. Vznikla tak pestrá paleta prác – od diel reflektujúcich konkrétny emocionálny zážitok autora, cez experimentovanie s technikou až po abstraktné vyjadrenie nálady.

Proces tvorby umeleckého diela a cesty duše umelca sú nevyspytatelné a niekedy je významné aj chrumkanie pistácií. Otvorená priatelská atmosféra pri spoločných stretnutiach je tá cenná devíza, ktorú nie je možné ničím nahradiť, a ktorú si každý z nás odnáša ako zdroj energie pre ďalšiu prácu.

Velmi pozitívne a povzbudzujúce boli spontánne večerné spoločné diskusie a rozhovory „nad rozpracovaným dielom“, ktoré pokračovali hlboko do noci. Autori sa tu snažili priblížiť zázemie vznikajúceho diela, čo v niektorom prípade vyvolalo salvu neutíchajúceho smiechu, ale taktiež pomohlo nájsť cestu a posunúť sa o povestný „krôčik dopredu“.

Záverečný deň stretnutia sa niesol v pracovnom duchu a hektickej atmosfére. Tolko toho bolo ešte potrebné dokončiť. Na záver sa však (ako vždy) všetko stihlo – dokonca aj tradičné tričká pre spoločnú fotografiu. A my sa už tešíme na ďalšie stretnutie pri serigrafických workshopoch...

Ludovít