Sítotiskový svaz ČR ve spolupráci s mezinárodní asociací sítotisku a velkoformátového digitálního tisku FESPA a partnerským Sieťotlačovým zväzom SR uspořádal již čtvrtý ročník tvůrčí akce s názvem Workshop serigrafie.

Čtyřdenní pracovní seminář IV. Workshop serigrafie se uskutečnil ve dnech 25. - 28. září v grafických dílnách Střední umělecké školy a Vyšší odborné školy grafické v Jihlavě, zúčastnilo se jej devět frekventantů a tři lektoři a vzniklo na něm celkem 23 uměleckých serigrafií.

Čtvrtý Workshop serigrafie byl v pátek 25. září před polednem v rekreačním objektu jihlavské umělecké školy ve Vysoké u Jihlavy, kde byli účastníci semináře ubytováni, již tradičně zahájen přednáškou JUDR. Miloše Machurka, který je jakýmsi guru tuzemského sítotisku. Po obědě odjeli účastníci workshopu do školních dílen v Jihlavě, kde začali pod dohledem odborných lektorů tvořit. V průběhu následujících třech dnů tak vzniklo zmíněných 23 tří - až čtyřbarevných grafik, které byly vytištěny v nákladu třiceti kusů a byly z nich sestaveny soubory. Každý z účastníků workshopu obdržel jeden z těchto souborů a zbývající budou použity k výstavním účelům, na propagaci činnosti Sítotiskového svazu ČR, a také jako dárky sponzorům akce.

wrkshp028A jaké důvody vedly účastníky čtvrtého workshopu serigrafie k přihlášení na tuto akci a co na ní považují za přínosné? Hana Šedinová z Mohelnice uvedla, že k účasti na workshopu ji přivedl zájem o serigrafii a nadšení z minulého ročníku této akce, který proběhl v Dašicích u Pardubic. Workshop považuje za velice inspirativní jak pro amatéry, kteří se touto činností nehodlají živit, ale je pro ně srdeční záležitostí, tak také pro poloprofesionály a profesionály. Všichni se totiž mohou v průběhu workshopu podělit o praktické zkušenosti z vlastního procesu tisku a hlavně na vlastní oči vidět, jak a jakou technikou pracují ti druzí a tyto zkušenosti převzít a v budoucnu případně použít při vlastní tvorbě. Také Karolínu Bendovou, studentku pražské SPŠG Hellichova, k přihlášení na workshop vedla snaha poznat a vyzkoušet si různé techniky serigrafie a získat zkušenosti při tisku a navrhování grafik. V jeho průběhu se dozvěděla pro ni nová fakta z historie sítotisku a naučila se vypořádat s problémy, které se mohou vyskytnout v průběhu tisku grafik i tvorby tiskových šablon. Podle jejího názoru workshop svým účastníkům, kromě rozšíření odborných znalostí, poskytuje i několik dní strávených mimo všední starosti, kdy člověk v příjemné atmosféře tvoří pro radost, takže tato akce je vlastně jakousi užitečnou dovolenou.

-di-